วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

กิจกรรมกีฬามหาวิทยาลัย==  เป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาชั้นปีที่  1  ได้มีส่วนร่วม ทั้งด้านการแข่งขันกีฬา  และด้านการประกวดเชียร์
==  ประโยชน์ที่ได้จากการร่วมกิจกรรมครั้งนี้  คือการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  ส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย   เป็นการฝึกฝนให้รู้จักการแบ่งเวลาในการทำกิจกรรมและการเรียน  และยังได้รับความสนุกเพลิดเพลินในการเชียร์อีกด้วยวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

กิจกรรมทำบุญตักบาตรคณะวิทย์

==  กิจกรรมทำบุญตักบาตรคณะวิทย์ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นของคณะวิทย์ เพื่อให้นักศึกษาคณะวิทย์และคณะอื่น  รวมถึงบุคลากรทุกท่านที่มีจิตใจอยากทำบุญ ได้มีโอกาสร่วมกันทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ 

==  ประโยชน์ของกิจกรรมนี้ คือ เป็นการสืบสานทำนุบำรุงศาสนาให้คงอยู่  ทำให้จิตใจมีความสงบ  มีสติ  สมาธิ มากขึ้น  


กิจกรรมรับน้องสาขาชีววิทยา

==  กิจกรรมรับน้อง  เป็นกิจกรรมที่รุ่นพี่และรุ่นน้องได้ทำร่วมกัน  มีการอบรม แนะนำ การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยสำหรับน้องใหม่ปี 1  มีการให้คำปรึกษาเรื่องต่างๆ และเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีแก่รุ่นพี่รุ่นน้อง

==  ประโยชน์ที่ได้รับคือ  มีความรัก เคารพนับถือรุ่นพี่  รวมถึงคณะอาจารย์ บุคลากรต่างๆ ที่มีส่วนในการแนะนำสั่งสอน มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อน และ รุ่นพี่  มีความรักใคร่กลมเกลียวกัน